Infobric Ease gör det möjligt att specificera fokuskompetenser för dina arbetsplatser. Med fokuskompetenser menas i detta fall viktiga kompetenser (utbildningar) som man bestämmer att ett visst antal av användarna på en arbetsplats skall ha. Man bestämmer även hur många med respektive fokuskompetens som skall vara incheckade på arbetsplatsen vid en given tid. 

För att redigera och lägga till fokuskompetenser gör du så här:

  1. Gå till site.infobric.com.
  2. Välj den arbetsplats där fokuskompetenser skall läggas till.
  3. Klicka på Arbetsplatsinställningar i den övre menyraden.
  4. Välj alternativet Fokuskompetenser. Här ser du de kompetenser som redan är tillagda som fokuskompetenser, och du kan redigera deras kravnivåer.
  5. För att lägga till en ny fokuskompetens klickar du på knappen Lägg till fokuskompetenser.
  6. Sök eller leta upp den aktuella kompetensen i listan.
  7. Bocka i kryssrutan och klicka på Lägg till fokuskompetenser.
  8. Specificera Krav.
  9. Klicka på Spara och stäng i menyn när du är klar. Fönstret stängs.

INFO! Krav hjälper dig specificera under vilka förutsättningar systemet ska varna för att rätt kompetenser saknas på arbetsplatsen. Du kan välja Inga krav, Alla eller Närvarande. Vid närvarande specificerar du i nästa led hur många personer med denna kompetens som måste vara närvarande på arbetsplatsen, antingen i antal eller procent.

TIPS! För att kontrollera hur många på din arbetsplats som besitter varje specifik kompetens går du till huvudalternativet Personer, och klickar på Öppna sökalternativ. Därefter använder du rullningslisten för Kompetens för att välja önskad kompetens. Klicka på Sök och alla personer med denna kompetens på arbetsplatsen visas i listan. 

Du kan även se aktuell status för hur många med de olika fokuskompetenserna som för närvarande är incheckade på din arbetsplats till vänster i gränssnittet, över huvudmenyalternativen.