När du läser ett kort på en Infobric-enhet för att t ex registrera dig på arbetsplatsen första gången och/eller checka in i personalliggaren kan du av olika anledningar få ett felmeddelande. Här beskriver vi vad de olika felmeddelandena betyder. Observera att felmeddelanden kan se lite olika ut beroende på vilken enhet du använder. 

For error message in english, click here

______________________________________________________________________________

Kort spärrat - Kortet är spärrat hos ID06

Förklaring: Om enheten får information om att kortet är spärrat hos ID06 visas detta meddelande. 

Åtgärd: För att verifiera spärren kan ID06 kortkontroll användas. För frågor angående spärren hänvisar vi er till kortleverantören som har levererat kortet.

______________________________________________________________________________

Kort spärrat - Kortet är spärrat av arbetsplatsen

Förklaring: Om enheten får information om att kortet är spärrat i Infobric Site visas detta meddelande.  

Åtgärd:  Arbetsplatsens platsadministratör kan ta bort spärren genom att öppna upp personen i Infobric Site, välja Spärra och därefter Ta bort spärrning av kort.

______________________________________________________________________________

Kort ej aktiverat - Aktivera kortet hos ID06

Förklaring:  Om enheten får information om att ID06-kortet inte är aktivt i ID06 databas visas detta meddelande. 

Åtgärd: Kortinnehavaren behöver aktivera sitt ID06 2.0 kort, på ID06 Portalen. Observera att det kan ta ett par timmar från det att kortet aktiverats till det att det fungerar i enheten. 

______________________________________________________________________________ 

Korttyp ej tillåten

Förklaring: Om arbetsplatsen enbart tillåter en kortstandard, t ex ID06, och kortinnehavaren försöker att läsa in en annan typ av kort visas detta meddelande.

Åtgärd: Läs av ditt ID06-kort, om ID06-kort saknas så vänder sig arbetsgivaren till en ackrediterad kortleverantör

______________________________________________________________________________

IN / UT om godkänd - Kontroll utförs

Förklaring: Första gången ett kort registreras på en arbetsplats visas detta meddelande. Det innebär att en kontroll av kortet utförs, den genomförs först när personen blir tillagd i personalliggaren i Infobric Site, och inte direkt vid kortläsningen.

 Åtgärd: Ingen åtgärd krävs, när kontrollen är genomförd kommer in och utcheckningarna fungera som vanligt förutsatt att kortet är aktiverat.  

______________________________________________________________________________

Misslyckad kortläsning - Håll kortet nära och stilla

Förklaring: Om enheten inte lyckats läsa av ett kort fullständigt första gången det ska registreras på en arbetsplats visas detta meddelande. Det innebär att enheten inte har hunnit läsa av all information på kortet eller att man försöker använda en korttyp som enheten inte har stöd för.

Åtgärd: Försök igen, håll kortet mot läsaren utan plastficka eller plånbok emellan, ge avläsningen minst 10 sekunder mot både läsare IN och OUT.

______________________________________________________________________________

Nekad registrering - kontakta arbetsplatsen för inskrivning

Förklaring: Om du försöker registrera ett kort på en arbetsplats som inte tillåter att nya kort registreras automatiskt visas detta meddelande. 

Åtgärd: Arbetsplatsens platsadministratör lägger till användare och tilldelar behörigheter. Om personer ska tillåtas att själva lägga till sig på arbetsplatsen utan någon administration aktivera "Tillåt personer läggs till automatiskt med kort" under "Arbetsplatsinställningar -> Avancerat" i Infobric Site. För att se Infobric Site Snabbguide samt Infobric platsadministratörsubildning följ länkarna.

______________________________________________________________________________

Nekad registrering - kontakta arbetsplatsen för inskrivning

Förklaring: Om du försöker läsa kort på en enhet där du saknar behörighet till arbetsplatsen visas detta meddelande.

Åtgärd: Arbetsplatsens platsadministratör lägger till användare och tilldelar behörigheter. Se Infobric Site Snabbguide samt Infobric platsadministratörsubildning.

______________________________________________________________________________

Kortets giltighetstid passerar snart

Förklaring: Om det är mindre än 30 dagar kvar av kortets giltighetstid visas detta meddelande. 

Åtgärd: För att beställa ett nytt ID06-kort vänder sig arbetsgivaren till en ackrediterad kortleverantör.

______________________________________________________________________________

Kort utgått

Förklaring: Om giltighetstiden för kortet har passerat visas detta meddelande.  

Åtgärd: För att beställa ett nytt ID06-kort vänder sig arbetsgivaren till en ackrediterad kortleverantör.

______________________________________________________________________________

Felaktig PIN-kod

Förklaring: Felaktig PIN-kod har matats in. 

Åtgärd: Försök igen. Kontakta arbetsplatsens platsadministratör om du har glömt din PIN-kod eller om det ändå inte fungerar.

______________________________________________________________________________ 

Enheten är offline

 

Förklaring: Enheten får inte kontakt med Infobric Site.

Åtgärd: Normalt krävs ingen åtgärd, om problemet kvarstår ring oss på 036 - 34 03 02 för mer information. Alla in- och utcheckningar sparas på enheten och skickas till Infobric Site när enheten återupprättat kontakt.

______________________________________________________________________________