När du läser ett kort på en Infobric-enhet för att t ex registrera dig på arbetsplatsen första gången och/eller checka in i personalliggaren kan du av olika anledningar få ett felmeddelande. Här beskriver vi vad de olika felmeddelandena betyder.

For error message in english, click here

______________________________________________________________________________

Kortet spärrat - Kortet är spärrat hos ID06

Förklaring: Om enheten får information om att kortet är spärrat hos ID06 visas detta meddelande. 

Åtgärd: För att verifiera spärren kan ID06 kortkontroll användas. För frågor angående spärren hänvisar vi er till kortleverantören som har levererat kortet.

______________________________________________________________________________

Kort spärrat - Kortet är spärrat i Infobric Ease

Förklaring: Om enheten får information om att kortet är spärrat i Infobric Ease visas detta meddelande.  

Åtgärd:  Arbetsplatsens platsadministratör kan ta bort spärren genom att öppna upp personen i Infobric Ease, välja Spärra och därefter Ta bort spärrning av kort.

______________________________________________________________________________

Kort ej godkänt - Aktivera kortet hos ID06

Förklaring:  Om enheten får information om att ID06-kortet inte är aktivt i ID06 databas visas detta meddelande. 

Åtgärd: Kortinnehavaren behöver aktivera sitt ID06 2.0 kort, på ID06 Portalen. Observera att det kan ta ett par timmar från det att kortet aktiverats till det att det fungerar i enheten. 

______________________________________________________________________________ 

Korttypen ej tillåten

Förklaring: Om arbetsplatsen enbart tillåter en kortstandard, t ex ID06, och kortinnehavaren försöker att läsa in en annan typ av kort visas detta meddelande.

Åtgärd: Läs av ditt ID06-kort, om ID06-kort saknas så vänder sig arbetsgivaren till en ackrediterad kortleverantör

______________________________________________________________________________

IN / UT om godkänd - Kontroll utförs

Förklaring: Första gången ett kort registreras på en arbetsplats visas detta meddelande. Det innebär att en kontroll av kortet utförs, den genomförs först när personen blir tillagd i personalliggaren i Infobric Ease, och inte direkt vid kortläsningen.

 Åtgärd: Ingen åtgärd krävs, när kontrollen är genomförd kommer in och utcheckningarna fungera som vanligt förutsatt att kortet är aktiverat.  

______________________________________________________________________________

Kort ej läst - Håll närmare och försök igen.


Förklaring: Om enheten inte lyckats läsa av ett kort fullständigt första gången det ska registreras på en arbetsplats visas detta meddelande. Det innebär att enheten inte har hunnit läsa av all information på kortet eller att man försöker använda en korttyp som enheten inte har stöd för.

Åtgärd: Försök igen, håll kortet mot läsaren utan plastficka eller plånbok emellan, ge avläsningen minst 10 sekunder mot både läsare IN och OUT.

______________________________________________________________________________

Registrering nekad - kontakta arbetsplatsen för registrering


Förklaring: Om du försöker registrera ett kort på en arbetsplats som inte tillåter att nya kort registreras automatiskt visas detta meddelande. 

Åtgärd: Arbetsplatsens platsadministratör lägger till användare och tilldelar behörigheter. Om personer ska tillåtas att själva lägga till sig på arbetsplatsen utan någon administration aktivera "Tillåt personer läggs till automatiskt med kort" under "Arbetsplatsinställningar -> Avancerat" i Infobric Ease. För att se Infobric Ease Snabbguide samt Infobric platsadministratörsubildning följ länkarna.

______________________________________________________________________________

Tillträde nekad - kontakta arbetsplatsen

Förklaring: Om du försöker läsa kort på en enhet där du saknar behörighet till arbetsplatsen visas detta meddelande.

Åtgärd: Arbetsplatsens platsadministratör lägger till användare och tilldelar behörigheter. Se Infobric Ease Snabbguide samt Infobric platsadministratörsubildning.

______________________________________________________________________________

Kortets giltighetstid passerar snart

Förklaring: Om det är mindre än 30 dagar kvar av kortets giltighetstid visas detta meddelande. 

Åtgärd: För att beställa ett nytt ID06-kort vänder sig arbetsgivaren till en ackrediterad kortleverantör.

______________________________________________________________________________

Giltighetstid passerad

Förklaring: Om giltighetstiden för kortet har passerat visas detta meddelande.  

Åtgärd: För att beställa ett nytt ID06-kort vänder sig arbetsgivaren till en ackrediterad kortleverantör.

______________________________________________________________________________ 

Enheten är offline


Förklaring: Enheten får inte kontakt med Infobric Ease.

Åtgärd: Normalt krävs ingen åtgärd, om problemet kvarstår ring oss på 036 - 34 03 02 för mer information. Alla in- och utcheckningar sparas på enheten och skickas till Infobric Ease när enheten återupprättat kontakt.

______________________________________________________________________________