Anti-passback är en inställning av den väntetid som måste finnas innan nästa passage kan göras med samma kort. Om du drar ditt kort på rotationsgrindens läsare så kan du inte passera med samma kort inom den tidsram du bestämt i webbtjänsten Infobric Site.

Alla som är inloggade i Infobric Site kan aktivera Anti-passback, men oftast är det konfiguratören i samråd med platsadministratören som gör det när enheten läggs upp. Det är endast konfiguratörer som kan lägga upp enheter.

Tänk på: Sätt inte allt för lång tid som Anti-passback. Om en person av någon anledning inte kunde passera genom grinden vid första kortdragningen, vill personen inte vänta för länge för att få tillträde till arbetsplatsen.


Vill du koppla på Anti-passback på din rotationsgrind?

  1. Gå till https://site.infobric.com.
  2. Välj Arbetsplats i menyn.
  3. Klicka på huvudalternativet Enheter längst ner till vänster i startfönstret på din arbetsplats.
  4. Dubbelklicka på den rotationsgrind du vill ställa in Anti-passback på.
  5. Klicka på knappen Tillträde och ställ in tiden du vill ha.