Närvarostatus är en personuppgift, och därför finns nu funktionalitet för att kontrollera om närvarosynkronisering skall vara aktiverad eller inte. Denna inställning görs för varje arbetsplats och innebär att appanvändaren inte ser de registreringar som gjorts med fysiska kort, utan endast den senaste händelsen (incheckad/utcheckad) som registrerats i appen.

Så här gör du för att hantera inställningen för närvarosynkronisering:

  1. Välj Arbetsplatsinställningar i den övre menyn.
  2. Välj alternativet Ease CheckIn.
  3. Bocka sedan i eller ur kryssrutan Stäng av närvarosynkronisering utifrån er preferens.

OBS! Med närvarosynkronisering menas att användaren i appen även kan se de in- och utregistreringar som gjorts med kort via en Regbox/Controlbox på den aktuella arbetsplatsen.