Du kan själv radera ditt Ease CheckIn-konto förutsatt att du vet ditt lösenord. För att radera ditt konto gör du så här:

  1. Öppna Ease CheckIn.
  2. Gå till menyalternativet Konto.
    För iOS: Gå till Mina arbetsplatser. Välj Mina uppgifter i menyraden.
    För Android: Öppna appens meny, som du fäller ut uppe i det vänstra hörnet, och välj Mina uppgifter bland menyalternativen.
  3. Tryck på Ta bort konto som du hittar längst ner.
  4. Ange ditt lösenord för att bekräfta borttagandet av kontot. 
  5. Tryck sedan på Ta bort konto

 Kontot är nu borttaget. 

OBS! Denna borttagning berör endast ditt konto i appen Ease CheckIn.

OBS! Ett borttaget konto kan inte återställas, så säkerställ att kontot verkligen ska tas bort innan du går vidare. 

OBS! För att ta bort personlig information (namn, arbetsgivare, närvaro med mera) som du valt att dela med arbetsplatser måste du kontakta respektive arbetsplats.