Infobric Site Support

Konto

Skapa konto
Första gången du startar Ease CheckIn måste du skapa ett nytt konto. Kontot är personligt och kopplat till ditt personnummer. Vid byte av arbetsgivare/konta...
Logga in i Ease CheckIn
Om du har ett konto i Ease CheckIn kan du logga in. Gör så här:    1. Tryck på Logga in.     2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord.     3. Tryck på ...
Ändra uppgifter
De uppgifter som du skrev in när ditt konto skapades bör alltid hållas uppdaterade. E-postadress och mobiltelefonnummer kan exempelvis användas vid lösenord...
Läs ID06-kort till profil
Ease CheckIn gör det möjligt att med telefonen läsa ditt ID06-kort till din profil, och på så sätt koppla ditt unika och aktiva ID06-kort till ditt appkonto...
Ta bort konto
Du kan själv radera ditt Ease CheckIn-konto förutsatt att du vet ditt lösenord. För att radera ditt konto gör du så här: Öppna Ease CheckIn. Gå till meny...
Om du byter arbetsgivare
Ditt Ease CheckIn är personligt och kopplat till ditt personnummer, och det går inte att skapa flera konton med samma personnummer. Vid byte av arbetsgivare...