Ease CheckIn gör det möjligt att med telefonen läsa ditt ID06-kort till din profil, och på så sätt koppla ditt unika och aktiva ID06-kort till ditt appkonto. Man säkerställer då att du som appanvändare faktiskt har tillgång till det kort mot vilket appkontot är skapat, och att de uppgifter som är angivna där stämmer. Ett nytt kort som är läst med appen går sedan att använda även fysiskt på de arbetsplatser där du är tillagd, alternativt lägger till dig via appen. 


Så här gör du för att läsa ditt kort:

 1. Öppna och logga in i Ease CheckIn.
 2. Gå till menyalternativet Profil.
  För iOS: Gå till Mina arbetsplatser. Tryck på Mina uppgifter i menyraden, och välj sedan Profil bland menyalternativen.
  För Android: Öppna appens meny, som du fäller ut uppe i det vänstra hörnet, och välj Mina uppgifter bland menyalternativen, och därefter Profil.
 3. Under ditt namn ser du meddelandet: ID06-kort ej läst till din profil.
 4. Tryck på Läs ID06-kort
 5. Ange kortets PIN-kod för att få tillgång till personuppgifter och komma vidare.

INFO! Kortets PIN-kod finns tillgängligt för kortinnehavaren i ID06-portalen. Logga in och gå till Mina kort. Välj kort och tryck på knappen Visa PIN-kod.

 1. Tryck på Nästa
 2. Placera sedan kortet mot telefonens baksida. Se beskrivning nedan om vad du behöver tänka på om du läser med iPhone.
 3. Kortet läses.
 4. Om läsningen lyckas visas ett fönster. Välj Behåll om dina kontaktuppgifter stämmer. Välj Ändra om du vill ändra någon av dessa uppgifter.
 5. Kortet är nu läst till din profil, vilket också indikeras på din profil med grön text. 

TIPS! Om du redan har läst ett kort, och behöver läsa ett nytt, trycker du på Redigera Profil, och därefter Läs nytt ID06-kort.

INFO! Notera att läsningen sker med trådlös NFC-teknik. Det är alltså inte kameran som ska läsa av kortet. 

INFO! Notera att du bara kan läsa ditt eget ID06-kort. 


Läsa kort med iPhone

Har du en iPhone kan det ibland vara svårt att utföra läsningen av kortet, då kortets inbyggda antenn måste få bra kontakt med telefonens NFC-läsare. Tänk därför på följande när du läser kort med iPhone:

 • Rotera kortet du ska läsa åt höger.
 • Placera kortets nedre del dikt an mot den övre delen av telefonens baksida.
 • När läsningen påbörjas visas texten Läser… Håll stilla! och då är det viktigt att hålla kvar kortet tills läsning är slutförd.
 • Om läsningen inte fungerar kan du behöva positionera om kortet. Testa dig runt tills du hittar rätt läge. Små positionsförändringar rekommenderas. 
 • Om telefonen har ett mobilskal, kan detta försämra kontakten mellan kort och telefon. Prova då att ta bort skal eller läs kortet på motsvarande position på telefonens framsida.