Innan personerna på din arbetsplats kan registrera närvaro i personalliggaren via regboxen behöver den som har platsadministratörs- och/eller konfiguratörsrättigheter i Infobric Site lägga till enheten på arbetsplatsen.

Så här gör du:

  1. Gå till site.infobric.com.
  2. Välj den arbetsplats som regboxen ska anslutas till i fältet Arbetsplats i menyn.
  3. Klicka på Enheter bland huvudalternativen.
  4. Klicka på Ny i fältet Enhet i menyn.
    Fönstret Ny enhet visas, och i den anges ID för den nya enheten (sexsiffrigt Serial Number som du hittar på sidan av regboxen).
  5. Klicka på Nästa och välj enhetstyp Registreringsstation, modell och namnge enheten.
  6. Klicka på Nästa och konfigurera den nya enheten.
  7. Klicka på Spara och stäng i menyn när du är klar. Fönstret stängs.
  8. Klicka på Uppdatera enheter i menyn för att distribuera ändringar till enheterna på arbetsplatsen.

Vill du lägga till Systemanvändare? Läs mer här.