Den som är platsadministratör hanterar scheman och rättigheter i webbtjänsten Infobric Site. Scheman används för att ge personer rättigheter till arbetsplatsen. Rättigheter bestämmer vem som ska ges åtkomst till enheter, som till exempel att passera genom en grind, samt vilket schema som ska följas. Ange rättigheter för de persongrupper/personer som ska få åtkomst. Alla övriga nekas åtkomst.


Skapa scheman

 1. Gå till site.infobric.com.
 2. Välj den arbetsplats som schemat ska skapas för i fältet Arbetsplats i menyn.
 3. Klicka på Rättigheter bland huvudalternativen.
 4. Klicka på Nytt i menyn.
  Fönstret Nytt schema visas, och i den anger du de värden som ska gälla för det nya schemat.
 5. Klicka på Spara och stäng i menyn när schemat är klart.
  Fönstret stängs.


Ange rättigheter

 1. Gå till site.infobric.com.
 2. Välj den arbetsplats som rättigheterna ska anges för i fältet Arbetsplats i menyn.
 3. Klicka på Rättigheter bland huvudalternativen.
 4. Välj en persongrupp eller person.
 5. Markera kryssrutorna för de enheter och scheman som vald persongrupp/person ska ha åtkomst till.
  Kryssrutor visas när musen förs över enheter och scheman i listan.
 6. Klicka på Uppdatera enheter i menyn för att distribuera ändringar till enheterna på arbetsplatsen.