Det kan finnas tillfällen då man behöver skapa en arbetsplats utan byggarbetsplats-id. När man sedan skall spara denna arbetsplats kan man få felmeddelandet Hämta ögonblicksbild är inte möjligt utan byggarbetsplats-id.

För att komma runt detta gör du följande:

  1. Gå till Arbetsplatsinställningar i den övre menyraden.
  2. Välj alternativet Personalliggare.
  3. I sektionen Kontrollbesök av Skatteverket bockar du ur alternativet Skatteverkets kontrollant kan hämta en ögonblicksbild själv.
  4. Klicka på Spara och stäng.

OBS! Notera att detta endast bör göras i undantagsfall, eller när man vill skapa arbetsplatser innan man har byggarbetsplats-id, och att en personalliggare utan byggarbetsplats-id inte är giltig i Skatteverkets ögon.