Om du har en ny arbetsplats med liknande inställningar som en föregående arbetsplats, eller en ny etapp på en befintlig arbetsplats, kan du som Systemadministratör kopiera gamla aktiva arbetsplatser för att underlätta administrationen. Så här gör du för att kopiera en befintlig arbetsplats:

  1. Välj huvudmenyalternativet Arbetsplatser nere till vänster.
  2. Markera den arbetsplats du vill kopiera genom att klicka på namnet i listan till höger.
  3. Klicka på Kopiera.
  4. Skriv in alla obligatoriska uppgifter om arbetsplatsen, precis som du gör när du skapar en ny arbetsplats. Läs mer om det här.
  5. Välj vem/vilka Platsadministratörer och Konfiguratörer som ska ha tillgång till arbetsplatsen.
  6. Välj vilket innehåll och vilka enheter från den befintliga arbetsplatsen som ska kopieras.
  7. Klicka sedan på Skapa arbetsplats för att slutföra och komma igång med din arbetsplats.

OBS! En Platsadministratör är en person som hanterar systemet på arbetsplatsen, till exempel en platschef.

OBS! En Konfiguratör är en person som lägger till och tar bort enheter på ar arbetsplatsen, till exempel en installatör.