Infobric Site Support

Arbetsplats

Arkivering/Avslut av arbetsplatser
När all byggverksamhet är avslutad på en arbetsplats bör arbetsplatsen arkiveras. Arbetsplatser som är arkiverade betraktas som permanent avslutade vilket m...
Skapa ny arbetsplats
Som Systemadministratör kan du själv skapa nya arbetsplatser. Det är en intuitiv process där du följer guiden steg-för-steg till dess att arbetsplatsen är s...
Kopiera arbetsplats
Om du har en ny arbetsplats med liknande inställningar som en föregående arbetsplats, eller en ny etapp på en befintlig arbetsplats, kan du som Systemadmini...