Infobric Site Support

GDPR

Allmänt om Infobric och GDPR
I korta drag kan man säga att GDPR ställer följande krav på den som behandlar personuppgifter av olika slag: INFORMERA Man måste informera individen om vil...
Infobric Site och GDPR - ansvar och skyldigheter
Det är viktigt att man sätter sig in i och förstår vilket ansvar och vilka skyldigheter man har när man hanterar personuppgifter. Det finns i korthet två ol...
Att tänka på för dig som systemförvaltare
Företrädare i personuppgiftsfrågor Säkerställ att den person på företaget som är behörig att företräda er i personuppgiftsfrågor finns registrerad hos Inf...
Hantera personuppgiftsansvar i Infobric Site
Som systemförvaltare finns det i huvudsak två inställningar du behöver hantera i Infobric Site gällande personuppgiftsansvaret; definiera enskilt eller geme...
Rättighetsroller för systemanvändare
Att begränsa åtkomsten till personuppgifter är en viktig komponent för dataskydd i IT-system, och en grundsten i GDPR. I Infobric Site hanterar vi detta gen...
Närvarosynkronisering i Ease CheckIn
Närvarostatus är en personuppgift, och därför finns nu funktionalitet för att kontrollera om närvarosynkronisering skall vara aktiverad eller inte. Denn...
Hantera förfrågningar
De personer som är registrerade i Infobric Site har flera rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Rättigheterna har förstärkts och blivit fler, och inneb...