Ease Construction

GDPR

Allmänt om Infobric och GDPR
I korta drag kan man säga att GDPR ställer följande krav på den som behandlar personuppgifter av olika slag: INFORMERA Man måste informera individen om vil...
Tis, 21 dec., 2021 at 12:15 E.M.
Infobric Ease och GDPR - ansvar och skyldigheter
Det är viktigt att man sätter sig in i och förstår vilket ansvar och vilka skyldigheter man har när man hanterar personuppgifter. Det finns i korthet tv...
Fre, 3 dec., 2021 at 8:38 F.M.
Att tänka på för dig som systemförvaltare
Företrädare i personuppgiftsfrågor Säkerställ att den person på företaget som är behörig att företräda er i personuppgiftsfrågor finns registrerad hos Inf...
Tis, 21 dec., 2021 at 12:15 E.M.
Hantera personuppgiftsansvar i Ease Construction
Som systemförvaltare finns det i huvudsak två inställningar du behöver hantera i Infobric Ease gällande personuppgiftsansvaret; definiera enskilt eller geme...
Tis, 21 dec., 2021 at 12:16 E.M.
Rättighetsroller för systemanvändare
Att begränsa åtkomsten till personuppgifter är en viktig komponent för dataskydd i IT-system, och en grundsten i GDPR. I Ease hanterar vi detta genom att du...
Mån, 14 mar., 2022 at 10:45 F.M.
Närvarosynkronisering i Ease CheckIn
Närvarostatus är en personuppgift, och därför finns nu funktionalitet för att kontrollera om närvarosynkronisering skall vara aktiverad eller inte. Denn...
Fre, 3 dec., 2021 at 8:38 F.M.
Hantera förfrågningar
De personer som är registrerade i Infobric Ease har flera rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Rättigheterna har förstärkts och blivit fler, och inn...
Fre, 3 dec., 2021 at 8:36 F.M.