En arbetsplats kan ha en eller flera systemanvändare med rollen platsadministratör och/eller konfiguratör.

Platsadministratör

Systemanvändare som administrerar arbetsplatsen i Infobric Site. Denna kan bl.a. lägga till ytterligare platsadministratörer och konfiguratörer, skapa persongrupper och scheman för att hantera rättigheter, samt lägga till nya personer på arbetsplatsen. Läs Snabbguiden för platsadministratörer om du vill lära dig mer om denna roll.


Konfiguratör

Systemanvändare som bl.a. konfigurerar arbetsplatsen och dess enheter. Läs Snabbguiden för konfiguratörer om du vill lära dig mer om denna roll.


Lägga till en platsadministratör eller konfiguratör på arbetsplatsen

En platsadministratör kan lägga till systemanvändare till sin arbetsplats under förutsättning att systemanvändarna redan är skapade inom den systemklient som arbetsplatsen tillhör. För att lägga till en helt ny systemanvändare måste en användaradministratör kontaktas. Användaradministratören ansvarar bl.a. för att skapa nya systemanvändare.

Gör så här:

  1. Gå till site.infobric.com.
  2. Välj den arbetsplats som systemanvändaren ska läggas till på i fältet Arbetsplats i menyn. Har du bara tillgång till en arbetsplats är denna förvald.
  3. Klicka på Arbetsplatsinställningar i menyn. Fönstret Arbetsplats visas.
  4. Klicka på Systemanvändare i fältet Inställningar i menyn. Nu visas två listor, en med platsadministratörer och en med konfiguratörer.
  5. Klicka på Lägg till platsadministratör eller Lägg till konfiguratör i fältet Systemanvändare i menyn beroende på vad du vill göra. Ett fönster för att välja systemanvändare visas.
  6. Markera systemanvändaren i listan. Filtrera eventuellt listan med hjälp av efternamn och förnamn. Saknas systemanvändaren i listan måste du kontakta systemadministratören för att skapa en ny systemanvändare.
  7. Klicka på knappen Lägg till. Systemanvändaren visas nu bland valda platsadministratörer resp. konfiguratörer beroende på vilken roll du tidigare valt att lägga till.
  8. Klicka på knappen OK. Fönstret stängs.
  9. Klicka på Spara och stäng i menyn när du är klar. Fönstret stängs.


Ta bort en platsadministratör eller konfiguratör på arbetsplatsen

Om du vill ta bort en platsadministratör eller konfiguratör från en arbetsplats gör du det från samma vy där du lägger till dem. Klicka på det röda krysset längst till höger tillhörande den systemanvändare du vill ta bort, och därefter på Spara och stäng. Kopplingen mellan denna systemanvändare och arbetsplatsen är nu borta. Användaren finns dock fortfarande kvar i Infobric Site, och är tillgänglig att lägga till igen eller på andra arbetsplatser.

Snabbguider Infobric Site: