Som systemadministrator er det hovedsakelig to innstillinger du trenger å administrere i Infobric Site når det gjelder personopplysningsansvaret; definere individuelt eller felles personopplysningsansvar for systemklienten og tildeling av egenskapen Kan være personopplysningsansvarlig

Definere individuelt eller felles personopplysningsansvar

Under felles instillinger for arbedsplasser kan du som systemadministrator angi om ett og samme selskap skal være ansvarlig for personopplysninger (individuelt personopplysningsansvar) eller om det skal være valgfritt for hver arbeidsplass (felles personopplysningsansvar).

Følg denne fremgangsmåten for å angi dette:

  1. Klikk på Instillinger lengst ned til venstre i vinduet. 
  2. Velg deretter Instillinger for Systemklient i den øvre menyen. 
  3. Velg du alternativet Personopplysninger
  4. Velg om du vil bruke individuelt personopplysningsansvar ved å huke av for Bruk kun en behandlingsansvarlig og gjør et selskap behandlingsansvarlig for alle arbeidsplasser på systemklienten. 
  5. Hvis du velger individuelt ansvar, må du deretter velge hvilket selskap som skal ha det faktiske ansvaret for arbeidsplassene på systemklienten fra listen Personopplysningsansvarlig

OBS! Hvis du velger individuelt personopplysningsansvar kommer Plassadministratoren på sin side ikke kunne velge behandlingsansvarlig selv, men det vil bli forhåndsvalgt. Ved felles behandlingsansvar kommer Plassadministratoren i stedet kunne velge ansvarlig selskap fra en predefinert liste med selskaper som kan være behandlingsansvarlige. Som standard er alle systemklienter satt til felles behandlingsansvar. 

Tildel egenskapen Kan være behandlingsansvarlig

Slik går du frem for å angi dette:

  1. Klikk på Systemklient øverst til venstre i vinduet.
  2. Klikk på Bedrifter under hovedmenyen til venstre.
  3. Åpne den bedriften du vil tildele rettigheten i listen.
  4. Vinduet Bedrift åpnes. 
  5. Huk av for Kan være behandlingsansvarlig.

Selskapet er nå valgbar som behandlingsansvarlig for arbeidsplasser på den aktuelle systemklienten. 

OBS! Dersom ruten allerede er markert og skrivebeskyttet, betyr det at selskapet allerede er behandlingsansvarlig på en eller flere arbeidsplasser.