Det er viktig at du gjør deg kjent med og forstår hvilket ansvar og forpliktelser du har når du håndterer personopplysninger. Kort sagt, det er to forskjellige roller i forhold til personopplysningsansvar knyttet til arbeidet Infobric Site; Personopplysningsansvarlig og Personopplysningsassistent.

PERSONOPPLYSNINGSANSVARLIG

Bestemmer formålet og virkemidlene for behandling av personopplysninger.

Eks: Arbeidsgiver er ansvarlig for personopplysninger for informasjon som behandles om ansatte i mannskapslisten.

PERSONOPPLYSNINGSASSISTENT

Behandler personopplysninger på vegne av personen som er ansvarlig for personopplysningene.

Eks: Infobric får gjennom at vi lagrer personopplysningene i Inforbric Site og gir support, rollen som personopplysningsassistent. 

Behandlingen av personopplysninger i Infobric Site: MANNSKAPSLISTER

Personopplysningsansvarlig for mannskapslisten er delt mellom aktørene på byggeplassen. 

  • Hovedentreprenøren, personen som leverer systemet er ansvarlig for mannskapslisten.
  • Hver entreprenør er ansvarlig for personopplysninger for behandlingen som skjer med deres ansatte når mannskapslisten føres. 
  • Hovedentreprenøren blir da en personopplysningsassistent til underentreprenøren og mellom disse må det foreligge en avtale om personopplysningsassistent.

Personopplysningbehandlingen i Infobric Site: ANDRE TJENESTER

  • Hovedentreprenøren, byggherre eller annen entreprenør som er angitt som personopplysningsansvarlig for arbeidsplassen i Infobric Site, er ansvarlig for behandlingen som foregår ved f.eks adgangskontroll. 
  • Ansvaret gjelder også behandlingen av dataene for underentreprenørens ansatte.

Sletting av personopplysninger

Hvor lenge personopplysninger lagres i Infobric Site avhenger av den gjeldende avtalen. Hvis ikke annet er avtalt, lagres personopplysninger som standard i 3 år