I Infobric Ease kan du ange om kontrollanten från Skatteverket ska kunna skicka ett mejl för att snabbt se en ögonblicksbild över personalliggaren. Kontrollanten, som har en e-postadress som avslutas med @skatteverket.se, skickar ett mail till liggare@infobric.se där de anger arbetsplatsens byggarbetsplats-id i ämnesraden. Ögonblicksbilden skickas sedan automatiskt tillbaka till avsändaren om dess e-postadress har den rätta ändelsen, d.v.s. @skatteverket.se. Detaljerad beskrivning visas även under fliken Kontrollbesök i appen Ease CheckIn.


Mer om vad du kan se och ange i Ease CheckIn

I appen hittar du olika menyalternativ i menyraden, och ett av dessa är Kontrollbesöksom endast visas om arbetsplatsen aktiverat något av alternativen under Kontrollbesök av Skatteverket i Infobric Ease.

Sidan Kontakta administratör visar de instruktioner och kontaktuppgifter som är angivna i Infobric Ease.

Sidan Kontrollant hämtar själv visar ett exempel på mejl som Skatteverkets kontrollant ska skicka till liggare@infobric.se. Om användaren av Ease CheckIn har en e-postadress som slutar på @skatteverket.se samt att organisationsnumret tillhör Skatteverket visas knappen Skapa e-postmeddelande som öppnar ett nytt mail med aktuella uppgifter för vald arbetsplats.