Infobric Intelligence är en tjänst som tillsammans med Infobric Site ger dig möjlighet att dygnet runt få koll på samtliga underleverantörer, som kontrolleras mot bland annat F-skatt, arbetsgivaravgifter och kreditvärdighet. Dessa regler tillämpas på insamlad information från en rad olika källor, och ni kan själva justera vilka regler och tröskelvärden som ska gälla för just era underleverantörer.
Företagen på era arbetsplatser får status grön, gul eller röd, beroende på om de lever upp till de angivna reglerna. 

    Grön   -  Godkänd

    Gul      -  Under utredning (information saknas rörande en eller flera regler, alternativt behöver företaget utredas djupare)

    Röd     -  Inte godkänd (lever inte upp till en eller flera regler)

Denna status och information om vilka regler som eventuellt inte efterlevs förs dessutom över till Infobric Site och synliggörs i företagslistan och UE-kedjan. Öppnar du sedan företaget i fråga där ser du i detalj vilka regler som inte efterlevs.