Som systemförvaltare finns det i huvudsak två inställningar du behöver hantera i Infobric Site gällande personuppgiftsansvaret; definiera enskilt eller gemensamt personuppgiftsansvar för systemklienten och tilldelning av egenskapen Kan vara personuppgiftsansvarig.


Definiera enskilt eller gemensamt personuppgiftsansvar

Under gemensamma inställningar för arbetsplatser kan du som systemförvaltare ange om ett och samma företag skall vara personuppgiftsansvarigt (enskilt personuppgiftsansvar) eller om det skall vara valbart för respektive arbetsplats (gemensamt personuppgiftsansvar).

Så här gör du för att ställa in detta:

  1. Klicka på Inställningar längst ner till vänster i gränssnittet.
  2. Välj sedan Inställningar för Systemklient i den övre menyn.
  3. Under Visa väljer du alternativet Personuppgifter.
  4. Välj om du vill använda enskilt personuppgiftsansvar genom att bocka i kryssrutan Använd enskilt personuppgiftsansvar och gör därmed ett företag personuppgiftsansvarig för alla arbetsplatser inom systemklienten.
  5. Om du väljer enskilt ansvar, skall du sedan välja vilket företag som ska ha det faktiska ansvaret för arbetsplatserna på systemklienten från listan Personuppgiftsansvarig.

OBS! Om du väljer enskilt personuppgiftsansvar kommer Platsadministratörerna i sin tur inte kunna välja personuppgiftsansvarig själva, utan det kommer att vara förvalt. Vid gemensamt personuppgiftsansvar kommer Platsadministratörerna istället kunna välja ansvarigt företag från en fördefinierad lista med företag som kan vara personuppgiftsansvariga. Som standard är alla systemklienter inställda på gemensamt personuppgiftsansvar.


Tilldela egenskapen Kan vara personuppgiftsansvarig

Så här gör du för att ställa in detta:

  1. Klicka på Systemklient uppe till vänster i gränssnittet.
  2. Klicka på Företag under huvudmenyn till vänster.
  3. Öppna det företag du vill tilldela rättigheten i listan.
  4. Dialogrutan Företag öppnas.
  5. Bocka i kryssrutan Kan vara personuppgiftsansvarig.

Företaget kommer nu vara valbart som personuppgiftsansvarig för arbetsplatser inom den aktuella systemklienten.

OBS! Om kryssrutan redan är markerad och skrivskyddad som i exemplet här, innebär det att företaget redan är personuppgiftsansvarigt på en eller flera arbetsplatser.