Ease CheckIn gör det möjligt att med telefonen skanna ditt ID06-kort till din profil, och på så sätt koppla ditt unika och aktiva ID06-kort till ditt appkonto. Man säkerställer då att du som appanvändare faktiskt har tillgång till det kort mot vilket appkontot är skapat, och att de uppgifter som är angivna där stämmer. Ett nytt kort som är skannat med appen går sedan att använda även fysiskt på de arbetsplatser där du är tillagd, alternativt lägger till dig via appen. 


Så här gör du för att skanna ditt kort:

 1. Öppna och logga in i Ease CheckIn.
 2. Gå till menyalternativet Profil.
  För iOS: Gå till Mina arbetsplatser. Tryck på profilikonen uppe i högra hörnet, och välj sedan Profil bland menyalternativen.
  För Android: Öppna appens meny, som du fäller ut uppe i det vänstra hörnet, och välj Profil bland menyalternativen.
 3. Under ditt namn ser du meddelandet: ID06-kort ej skannat till din profil.
 4. Tryck på Skanna ID06-kort
 5. Ange kortets PIN-kod för att få tillgång till personuppgifter och komma vidare.

INFO! Kortets PIN-kod finns tillgängligt för kortinnehavaren i ID06-portalen. Logga in och gå till Mina kort. Välj kort och tryck på knappen Visa PIN-kod.

 1. Tryck på Nästa
 2. Placera sedan kortet mot telefonens baksida. Se beskrivning nedan om vad du behöver tänka på om du skannar med iPhone.
 3. Kortet skannas.
 4. Om skanning lyckas visas ett fönster. Välj Behåll om dina kontaktuppgifter stämmer. Välj Ändra om du vill ändra någon av dessa uppgifter.
 5. Kortet är nu skannat till din profil, vilket också indikeras på din profil med grön text. 

TIPS! Om du redan har skannat ett kort, och behöver skanna ett nytt, trycker du på Redigera Profil, och därefter Skanna nytt ID06-kort.

INFO! Notera att skanningen sker med trådlös NFC-teknik. Det är alltså inte kameran som ska läsa av kortet. 

OBS! Notera att du bara kan skanna ditt eget ID06-kort. 


Skanna kort med iPhone

Har du en iPhone kan det ibland vara svårt att utföra skanningen av kortet, då kortets inbyggda antenn måste få bra kontakt med telefonens NFC-läsare. Tänk därför på följande när du skannar kort med iPhone:

 • Rotera kortet du ska skanna åt höger.
 • Placera kortets nedre del dikt an mot den övre delen av telefonens baksida.
 • När skanningen påbörjas visas texten Skannar… Håll stilla! och då är det viktigt att hålla kvar kortet tills skanning är slutförd.
 • Om skanningen inte fungerar kan du behöva positionera om kortet. Testa dig runt tills du hittar rätt läge. Små positionsförändringar rekommenderas. 
 • Om telefonen har ett mobilskal, kan detta försämra kontakten mellan kort och telefon. Prova då att ta bort skal eller skanna kortet på motsvarande position på telefonens framsida.