De uppgifter som du skrev in när ditt konto skapades bör alltid hållas uppdaterade. E-postadress och mobiltelefonnummer kan exempelvis användas vid lösenordsåterställning. För att ändra dessa uppgifter gör du så här:

   1. Gå till Mina uppgifter

För iOS: Gå till Mina arbetsplatser. Tryck på Mina uppgifter i menyraden.

För Android: Gå till Mina arbetsplatser. Öppna appens meny, som du fäller ut upp i det vänstra hörnet, och välj Mina uppgifter.

   2. Tryck på den uppgift som du vill ändra, och spara. 

OBS! Du kan inte ändra ditt användarnamn. 

   3. Gå tillbaka och tryck på Profil

   4. Tryck på Redigera profil

   5. Ändra de uppgifter som behövs, och spara. 

OBS! ID06-kortnummer kan krävas av en del arbetsplatser för att du ska kunna lägga till dig på dem. Om du även ska använda ditt ID06-kort för access till arbetsplatsen måste kortet läsas in på arbetsplatsen.